Gwarancje Biznesmax

ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) - na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści:

  • zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu i nie więcej niż 2,5 mln euro
  • okres gwarancji – do 20 lat*
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji
  • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna
  • uzyskanie gwarancji daje możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji refundującej zapłacone odsetki

*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej