Menu

Kredyt Mikrobiznes Rozwój -  Wolne Zawody

Potrzebujesz środków obrotowych lub na inwestycje – skorzystaj z wyjątkowej oferty kredytów dedykowanych dla wolnych zawodów.

Najważniejsze korzyści

  • możliwość finansowania potrzeb obrotowych i zakupów inwestycyjnych
  • kwota kredytu i okres kredytowania
    • potrzeby obrotowe – do 200 000 PLN na okres do 36 miesięcy
    • zakupy inwestycyjne – do 300 000 PLN na okres do 72 miesięcy
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń
  • możliwość zabezpieczenia wyłącznie wekslowego i w formie pełnomocnictwa do rachunku dla kredytu w kwocie do 100 000 PLN

Jak uzyskać?

Odwiedz oddzial Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych