Menu

Kredyt Mikrobiznes-Rozwój

Prowadzisz firmę min.1 rok pomożemy Ci w jej rozwoju.

Najważniejsze korzyści

  • możliwość finansowania potrzeb obrotowych i zakupów inwestycyjnych
  • okres kredytowania
    • potrzeby obrotowe – do 36 miesięcy
    • zakupy inwestycyjne – do 60 miesięcy
  • kwota kredytu do 200 000 PLN
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń
  • możliwość udzielenia kredytu do kwoty 50 000PLN wyłącznie na zabezpieczeniu wekslowym i w formie pełnomocnictwa do rachunku

Jak uzyskać?

Odwiedż oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych