Menu

Kredyt Mikrobiznes-Start

Rozpoczynasz działalność gospodarczą, szukasz możliwości finansowania? Pomożemy Ci wystartować.

Najważniejsze korzyści

  • możliwość finansowania potrzeb obrotowych i zakupów inwestycyjnych
  • okres kredytowania do 36 miesięcy
  • kwota kredytu do 50 000 PLN
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń
  • możliwość zabezpieczenia w postaci poręczenia funduszu poręczeniowego za pośrednictwem Banku

Jak uzyskać?

Odwiedż oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych