Menu

Kredyt Rewolwingowy

Płacisz swoim dostawcom cyklicznie? Z tym kredytem będziesz zawsze gotowy do zapłaty.

Najważniejsze korzyści

  • swobodny i ciągły dostęp do środków pieniężnych
  • terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego
  • nie pobieramy prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
  • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń

Jak uzyskać?

Odwiedz oddzial Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych