Menu

Kredyt w rachunku bieżącym dla MSP

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, potrzebujesz elastycznego dostępu do środków finansowych? To jest proste rozwiązanie dla Twojej firmy.

Najważniejsze korzyści

  • uproszczona procedura rozpatrywania wniosku
  • długi okres kredytowania nawet do 5 lat z możliwością przedłużenia
  • kwota kredytu – do 200 000 PLN
  • kredyt na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • szybka decyzja

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku

Opłaty, oprocentowanie i prowizje Pokaż

Oprocentowanie - stawka referencyjna + marża Banku

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych