Menu

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Udzielana w ramach portfelowej linii gwarancyjnej jako zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Najważniejsze korzyści:


  • gwarancja jako główne zabezpieczenie kredytu – alternatywa dla zabezpieczeń na majątku np. hipoteki, zastawy itp.
  • wysoka kwota udzielonej gwarancji – 80% kwoty kredytu
  • łatwa dostępność tej formy zabezpieczenia - maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 600 000 PLN, zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne
  • długi okres obowiązywania gwarancji – do 27 m-cy dla kredytu obrotowego i do 99 m-cy dla kredytu inwestycyjnego
  • alternatywa dla podmiotów nie mogących skorzystać z pomocy de minimis – brak wykluczeń sektorowych, nieskomplikowane formalności

Możliwość objęcia gwarancją dotyczy wyłącznie nowych kredytów.

Więcej na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/.