Menu

Gwarancje PLD-FGP


Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Gwarancji Płynnościowych na zabezpieczenie kredytów obrotowych na zapewnienie płynności finansowejNajważniejsze korzyści:

  • dla podmiotów o statusie średniego lub dużego przedsiębiorcy
  • do 80% kwoty udzielonego kredytu obrotowego
  • minimalna kwota gwarancji – 3,5 mln zł, maksymalna kwota gwarancji – 200 mln zł
  • dla kredytów udzielanych do 31.12.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji tutaj .