Menu

Gwarancje DE MINIMIS

Proste zabezpieczenie z wykorzystaniem gwarancji
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Najważniejsze korzyści:

  • dla Mikro i MSP
  • do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie wiecej niż 3 500 000 zł
  • kredyty obrotowe do 27 m-cy i inwestycyjne o 99 m-cy
  • wyłacznie w PLN

W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw wprowadzone zostały następujące zmiany dotyczące gwarancji de minimis:

  • maksymalna kwota gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji:
    • 75 miesięcy – dla kredytów obrotowych,
    • 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Nowe warunki gwarancji de minimis obowiązują do 31 grudnia 2022 roku.

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji de minimis (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLD) w terminie do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0%.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji tutaj .