Menu

Kredyt technologiczny

Na realizację inwestycji technologicznej w ramach środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Najważniejsze korzyści

  • możliwość skorzystania z premii technologicznej w ramach środków UE – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Kredyt na innowacje technologiczne
  • długi okres kredytowania, nawet do 15 lat
  • możliwość wystawienia promesy kredytowej z 9 miesięcznym terminem ważności

Jak uzyskać?

Odwiedź oddział Banku