Menu

Płatności zagraniczne

Wychodzące i otrzymywane przekazy zagraniczne

są to zlecenia płatnicze polegające na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy wykonuje przekazy w obrocie dewizowym takie jak:

+ Przelew SEPA

zlecenie płatnicze w EUR realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniające warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych(np: PILNY tryb realizacji);
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
+ Polecenie wypłaty

zlecenie płatnicze inne niż przelew SEPA :

 • wysyłane do dowolnego kraju
 • wysyłane w następujących walutach :
  • PLN,
  • USD (dolar amerykański),
  • EUR (waluta europejska),
  • GBP (funt brytyjski),
  • CHF (frank szwajcarski),
  • AUD (dolar australijski),
  • CAD (dolar kanadyjski)
  • DKK (korona duńska),
  • SEK (korona szwedzka),
  • NOK (korona norweska),
  • CZK (korona czeska),
  • HUF (forint węgierski),
  • JPY (jen japoński),