1. Oprocentowanie produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Odnawialny w rachunku bieżącym Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
Obrotowy w rachunku kredytowym Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
Obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej Stopa referencyjna + marża 02.02.2009
Płatniczy Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
Rewolwingowy Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
Inwestycyjny Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
INWESTYCJA ROLNA Stopa referencyjna + marża 10.02.2014
Pomostowy Stopa referencyjna + marża 01.05.2011
Walutowy EURIBOR 3M + marża 10.10.2012
Pożyczka Stopa referencyjna + marża 01.06.2014

2. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą - stawki bazowe ustalane przez Zarząd Banku - wycofane z aktualnej oferty

Rodzaj kredytu Wysokość oprocentowania (%) Obowiązuje od dnia
Płatnicze do 1 roku 10,90 14.07.2008

Obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej do 1 roku

Stopa referencyjna Banku + marża wys. od 3,0 p.p. 02.02.2009
Obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez Firmę sprzedającą 5,00 (1,0 stopy redyskontowej weksli NBP*, nie mniej niż 5,0 % p.a.) 28.01.2009
Obrotowe do 1 roku 12,40 14.07.2008
Obrotowe powyżej 1 roku 13,10 14.07.2008
W rachunku bieżącym 13,20 14.07.2008
Dyskontowe (wykup weksli) 12,90 14.07.2008
W linii faktorinowej 12,30 14.07.2008
Inwestycyjne do 1 roku 12,50 14.07.2008
Inwestycyjne powyżej 1 roku 13,20 14.07.2008

* podstawowe stopy procentowe NBP (redyskonto weksli)

Zobacz również