Rodzaj rachunku Oprocentowanie
Stopa stała Stopa zmienna
USD EUR GBP USD EUR GBP SEK
Rachunki rozliczeniowe - - - 0,00% 0,05% 0,00% 0,00%
Lokata typu O/N zgodnie z komunikatem
Lokaty terminowe STANDARD
1 miesięczne 0,10% 0,20% 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% -
2 miesięczne - - - 0,20% 0,30% 0,20% -
3 miesięczne - - - 0,30% 0,40%  0,30% -
4 miesięczne - - - 0,35%  0,45% 0,35%  -
5 miesięczne - - - 0,40%  0,50% 0,40% -
6 miesięczne - - - 0,50%  0,60% 0,45% -
12 miesięczne - - - 0,80% 0,80%  0,80% -
Lokaty MIG
od 2 -7 dni 0,01% 0,05% - - - - -
od 8-14 dni 0,02% 0,05% - - - - -
od15- 21 dni 0,03% 0,05% - - - -
od 22 dni- 1 miesiąca 0,10% 0,10% - - - -

Likwidacja przed terminem
umownym

0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% -

Minimalne wpłaty na rachunki płatne na każde żądanie wynoszą: 10 USD/ EUR/ GBP, 100 SEK.Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim
dniu każdego kwartału kalendarzowego.Minimalne kwoty wpłat na rachunki lokat terminowych wynoszą: 25 USD/ EUR/ GBP. Kapitalizacja
odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty.Lokata odnawialna