okres umowny oprocentowanie stałe
3 dni 0,05%
7 dni 0,15%
14 dni 0,80%
21 dni 0,80%
1 miesiąc 1,30%
2 miesiące 1,40%
3 miesiące 1,60%
4 miesiące 1,35%
5 miesięcy 1,35%
6 miesięcy 1,40%
12 miesięcy 1,50%
24 miesiące 2,00%
okres umowny oprocentowanie zmienne
12 miesięcy 1,60%
24 miesięcy 1,90%
36 miesięcy 2,10%