Typ rachunku Oprocentowanie
Lokata O/N w złotych o stałym oprocentowaniu WIBID O/N x 0,35
Lokata O/N w walutach wymienialnych o stałym oprocentowaniu LIBOR O/N
dla walut EUR i GBP x 0,30 jednak nie miej niż 0,00 %
dla waluty USD x 0,80 jednak nie miej niż 0,00 %