okres umowny oprocentowanie stałe
15 miesięcy 2,50%