Lp.Wyszczególnienie czynnościStawka obowiązującaLp.Lp.
1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie MRP (jednorazowo)
1.1 dla przedsięwzięcia deweloperskiego do 30 lokali mieszkalnych lub do 10 domów jednorodzinnych  200,00 zł
1.2 dla przedsięwzięcia deweloperskiego powyżej  30 lokali mieszkalnych lub powyżej 10 domów jednorodzinnych  500,00 zł
2 Otwarcie i prowadzenie OMRP (jednorazowo)
2.1 dla przedsięwzięcia deweloperskiego do 30 lokali mieszkalnych lub do 10 domów jednorodzinnych  3 000,00 zł  
2.2 dla przedsięwzięcia deweloperskiego powyżej  30 lokali mieszkalnych lub powyżej 10 domów jednorodzinnych  (jednorazowo) 7 000,00 zł
3. Otwarcie i prowadzenie ZMRP (jednorazowo)
3.1 dla przedsięwzięcia deweloperskiego do 30 lokali mieszkalnych lub do 10 domów jednorodzinnych 1 500,00 zł
3.2 dla przedsięwzięcia deweloperskiego powyżej  30 lokali mieszkalnych lub powyżej 10 domów jednorodzinnych  (jednorazowo) 3 500,00 zł
4. Prowadzenie MRP dla poszczególnych Nabywców (miesięcznie od MRP każdego Nabywcy) 50,00 zł
5. Wpłaty w formie gotówkowej wnoszone na poszczególne MRP przez Nabywców ( prowizja pobierana jest od wartości  każdej wpłaty od wpłacającego) 0,2% min. 2,00 zł max 150,00 zł
6. Realizacja przekazania środków z poszczególnych MRP na rachunek powierniczy Powiernika ( opłata pobierana od każdej dyspozycji) 10,00 zł
7. Wyciągi z MRP:
7.1 drukowane i przekazywane drogą pocztową  listem zwykłym:
a) raz w miesiącu bez opłat
b) częściej niż raz w miesiącu ( za każdy wyciąg) 5,00 zł 
7.2 drukowane specjalnie na życzenie Powiernika (za każdy rozpoczęty miesiąc) 5,00 zł
8. Inne opłaty
8.1 Za sporządzenie historii rachunku w formie wydruku z systemu finansowo-księgowego Banku (za każdy rozpoczęty miesiąc) 3,00 zł
8.2 Za wydanie odpisu lub kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej np. przelewu, wpłaty ( za każdy dokument) 2,00 zł
Wydanie, na wniosek Powiernika, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie MRP,  wysokości wpłat i salda 10,00 zł
9. Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie, pobierane są opłaty w wysokości ustalonej we własnym zakresie przez Dyrektora Oddziału ( od każdej czynności) od 10,00 zł do 300,00 zł