Menu

O programie Dobry Start

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku dla każdego rozpoczynającego rok szkolny dziecka jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu.

 • Świadczenie przysługuje uczniom do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie otrzymają również dzieci sześcioletnie jeśli rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki".
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 • Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca do 30 listopada .
 • Więcej informacji o świadczeniu Dobry Start znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Kiedy otrzymasz świadczenie?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej do 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

Składanie wniosku

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy umożliwia złożenie wniosku Dobry Start online w bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.
 • Wniosek znajdziesz po zalogowaniu się do bankowości internetowej wybierając z menu PROGRAM 300/500 PLUS
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty wcześniej przygotuj ich skany.
 • Zwróć szczególną uwagę na podawany przez Ciebie we wniosku adres zamieszkania, ponieważ na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w gminie. UWAGA: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z adresem zameldowania.
 • Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wysłany wniosek Dobry Start można pobrać w formie PDF tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku zostanie wysłane na Twój adres e-mail.
 • Bank nie weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Po przesłaniu wniosku, w bankowości internetowej status wniosku możesz sprawdzić wybierając z menu PROGRAM 300/500 PLUS, a następnie ZOBACZ STATUS ZŁOŻONEGO WNIOSKU. Prezentowane statusy to:

  - Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  - Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  - Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
Instrukcja składania wniosku w bankowości internetowej BS Brodnica

Złożenie wniosku

Zaloguj się do bankowości internetowej BS w Brodnicy, wybierz z menu PROGRAM 300/500 PLUS, wypełnij wniosek o świadczenie Dobry Start zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Rejestracja wniosku

Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia. Następnie na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku.

Rozpatrzenie wniosku

Organ prowadzący w Gminie program Dobry Start dokonuje analizy otrzymanego wniosku o świadczenie.

Wypłata świadczenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy Organ otrzymasz jednorazową wypłatę świadczenia w ramach programu Dobry Start na rachunek bankowy wskazany we wniosku.