Menu

Profilaktyka przeciwpożarowa w Centrali Banku

W dniu 19 czerwca br. o godz. 13:00 w budynkach Centrali naszego Banku przy ul. Kamionka 27 w Brodnicy odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i interesantów przebywających w obiektach.

Bezpłatne gwarancje dla innowacyjnych MŚP w naszej ofercie

29 maja br. Bank Spółdzielczy w Brodnicy jako jedna z 10 instytucji finansowych podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w formie portfelowej linii gwarancyjnej. W ramach tego działania Bank będzie mógł udzielać kredytów dla innowacyjnych MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (FG POIR). Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł.