Menu

Bank Spółdzielczy w Brodnicy nadal w ścisłej czołówce wśród największych banków spółdzielczych w kraju

Bank Spółdzielczy w Brodnicy został nagrodzony w Krajowym Rankingu „ Wyróżniające się banki spółdzielcze ” – edycji 2014 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” w kategorii „ Największe banki ”.

Ranking sporządzono w oparciu o badania ankietowe 571 banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (KBS). Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013). Na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych i oceniano w dwóch kategoriach głównych:
I. „Największe banki”,
II. „Najefektywniejsze banki” o
raz w 29 podkategoriach.

Nagrodę w imieniu Banku Spółdzielczego w Brodnicy odebrał z rąk Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Wiceprezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji Pana Andrzeja Wolskiego oraz Redaktora Naczelnego miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” Pana Grzegorza Krekory Prezes Zarządu Banku Pan Józef Mitura .