Menu

29 maja br. Bank Spółdzielczy w Brodnicy jako jedna z 10 instytucji finansowych podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w formie portfelowej linii gwarancyjnej. W ramach tego działania Bank będzie mógł udzielać kredytów dla innowacyjnych MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (FG POIR). Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł.

O atrakcyjności nowego instrumentu wsparcia dla innowacyjnych firm decyduje fakt, że gwarancje są nie tylko bezpłatne i mogą zabezpieczyć aż do 80 % kapitału kredytu, ale również mogą z nich korzystać firmy z całej Polski spełniające określone kryteria podmiotowe. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro w przeliczeniu na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji, a okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat.

Dodatkową zaletą gwarancji jest szeroki zakres kosztów, które mogą zostać objęte zabezpieczeniem spłaty kredytów, w tym finansowanie: kosztów w kwotach brutto, innych niż polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych projektów inwestycyjnych, kosztów, które towarzyszą kosztom inwestycyjnym, kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji, wybranych kosztów przygotowawczych poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji.