Menu

BS Brodnica po raz trzeci liderem Ogólnopolskiego Rankingu Banków Spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Brodnicy zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2019-ty, w którym wyłonionych zostało 10 najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce.

Sukces jest tym większy, iż Bank Spółdzielczy w Brodnicy został uznany przez Dziennik za najlepszy bank spółdzielczy w Polsce trzeci rok z rzędu.

Ranking przeprowadzony został przez Magazyn Strefa Gospodarki, dodatek do jednego z najbardziej fachowych i opiniotwórczych mediów w Polsce - Dziennika Gazeta Prawna. Laureaci wyłonieni zostali na podstawie przeprowadzonej szerokiej analizy podmiotu, w której branych jest pod uwagę wiele czynników, m.in. wyniki i kondycja finansowa Banku, prowadzona polityka kadrowa, inwestycje, a także działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnej.

Pełne wyniki Rankingu opublikowane zostały 14 czerwca br. w Dzienniku Gazeta Prawna oraz na stronie internetowej strefa-gospodarki.pl