Menu

BS Brodnica ponownie obronił pozycję lidera bankowości spółdzielczej w Polsce.

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brodnicy został sklasyfikowany na 1. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2020.

Wśród wyłonionych dziesięciu najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce, już po raz czwarty z rzędu za lidera bankowości spółdzielczej uznano właśnie BS w Brodnicy.

Ranking przeprowadzony został przez Magazyn Strefa Gospodarki, dodatek do jednego z najbardziej fachowych i opiniotwórczych mediów w Polsce - Dziennika Gazeta Prawna. Zadaniem Rankingu jest upowszechnianie oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli oraz strategii funkcjonowania Banków Spółdzielczych i ich wkładu w rozwój lokalnych społeczności oraz biznesu.

Laureaci tegorocznego Rankingu wyłonieni zostali na podstawie przeprowadzonej szerokiej analizy podmiotu, w której ocenie poddane były różne aspekty, od tzw. twardych danych finansowych, po kwestie miękkie, takie jak współudział banku w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy polityka personalna.

Pełne wyniki Rankingu opublikowane zostały w Strefie Gospodarki dodatku do Dzienniku Gazeta Prawna nr 4 (91) 26 czerwca 2020 r. oraz na stronie internetowej strefa-gospodarki.pl