Menu

Obowiązki dla Beneficjentów subwencji PFR

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla MŚP do 31.12.2020 r. beneficjenci subwencji są zobowiązani dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były uprawnione lub umocowane do reprezentowania Beneficjenta.

Więcej informacji na stronie internetowej Banku pod adresem:https://www.bsbrodnica.pl/firmy-i-instytucje/informacje-dla-przedsiebiorcy/tarcza-finansowa-pfr.