Menu

Ostrzeżenie - podszywanie się pod pracowników BS Brodnica

Szanowni Państwo,
Ostrzegamy przed przestępcami podającymi się za pracowników banku. Osoby telefonujące wyłudzają dane poufne takie jak loginy i hasła do bankowości elektronicznej, kody PIN, kody SMS oraz dane do kart płatniczych.

Jednym ze schematów postępowań przestępców jest poinformowanie rozmówcy o wystąpieniu podejrzanych transakcji na rachunku bankowym i propozycji wdrożenia zabezpieczenia poprzez zainstalowanie na telefonie rozmówcy oprogramowania. Celem aplikacji ma być poprawa bezpieczeństwa, a w rzeczywistości jest wyłudzeniem danych. Dla uwiarygodnienia swoich słów podają się za pracowników IT lub bezpieczeństwa. Przestępcy mogą korzystać z techniki tzw. spoofingu numeru telefonu, która powoduje, że podczas rozmowy wyświetlany jest numer placówki Banku Spółdzielczego w Brodnicy lub zaufanego pracownika Banku!
Celem oszustów jest m.in. zdobycie danych do logowania/narzędzia autoryzacyjnego lub innych cennych danych, które nie powinny być upublicznione osobom postronnym!

Przypominamy, że pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie prosi Cię o podanie loginu, haseł dostępu, kodów PIN, kodów SMS, danych karty płatniczej lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji. W rozmowie telefonicznej nigdy nie prosi o instalację jakiegokolwiek oprogramowania na Twoim komputerze lub telefonie.

W przypadku, gdy:
· odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku, który próbuje pozyskać dane do rachunku lub dane karty płatniczej,
· rozmówca nakłania cię do zainstalowania aplikacji na Twoim telefonie komórkowym, nakazuje kliknąć na link wysłany na Twój adres e-mail,
· masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,
· podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, 

niezwłocznie skontaktuj się z bankiem!