Menu

Otwarcie nowego oddziału w Żurominie

Dnia 9 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy zlokalizowanego w Żurominie. To już 39 placówka BS Brodnica i jednocześnie druga w województwie mazowieckim. Organizacyjnie Oddział operacyjny w Żurominie podlegać będzie bezpośrednio oddziałowi BS Brodnica w Rypinie.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, zaproszeni goście, a także kierownictwo banku oraz dwuosobowa załoga nowej placówki z Panią kierownik Marią Sikut.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Rzymowski Jerzy - Starosta Żuromiński, Michał Bodenszac - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, Jadwiga Strzelec - przedstawicielka zaproszonych gości, Elżbieta Górzyńska - przedstawicielka Rady Nadzorczej Banku, Józef Mitura - prezes Zarządu BS Brodnica, Grzegorz Kiełkowski - dyrektor Oddziału Banku w Rypinie oraz Maria Sikut - kierownik Oddziału operacyjnego w Żurominie.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowych pomieszczeń bankowych, którego dokonał ks. Józef Żbikowski z parafii p.w. św. Antoniego, goście zwiedzili placówkę.

156-letnia historia Banku Spółdzielczego w Brodnicy to czas nieustannej budowy i umacniania jego pozycji już nie tylko w środowisku lokalnym, ale obecnie również regionalnym.

Żuromiński Oddział Banku Spółdzielczego w Brodnicy w swojej placówce przy Placu Piłsudskiego 12 będzie świadczył pełen zakres usług i produktów bankowych zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, samorządów oraz klientów indywidualnych. Przy placówce Banku, do dyspozycji klientów uruchomiony został również czynny 24 h/dobę bankomat.

Zapraszamy do nowej placówki BS Brodnica w Żurominie.