Menu

Powołanie Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy informuje, że w związku z zakończeniem pracy zawodowej przez dotychczasowego prezesa Zarządu Pana Józefa Miturę, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2018 roku Pana Aleksandra Mikołajczaka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu.

Jednocześnie z dniem 1 kwietnia br. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Aleksandrowi Mikołajczakowi kierowanie pracami zarządu.

Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanego prezesa Zarządu Banku:

Pan Aleksander Mikołajczak jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe Regulacje i Nadzór Bankowy w Polsce i Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Korzystał ponadto z szeregu profesjonalnych branżowych i menedżerskich programów rozwojowych organizowanych przez m.in. Euro-Polish Finance Corporation LTD London, Gdańską Akademię Bankową, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, ZRBS w Poznaniu, Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, BODiE .

Z bankowością jest związany od ponad 28 lat. W latach 1989 - 2003 pracował w Banku Millennium (wcześniejsze nazwy Bank Gdański i BIG Bank Gdański). W latach 1992-1999 był dyrektorem Oddziału Banku Gdańskiego w Chełmnie, a następnie w wyniku reorganizacji w BIG Bank Gdańskim S.A., od czerwca 1999 r. do 28 lutego 2003 r. został zatrudniony na stanowisku dyrektora Oddziałów Bankowości Przedsiębiorstw w Chełmnie i Świeciu. Od kwietnia 2003 r. zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na stanowisku dyrektora Oddziału w Świeciu. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za Pion Finansowy, które to stanowisko pełnił do 31.03.2018 r.