Menu

W dniu 19 czerwca br. o godz. 13:00 w budynkach Centrali naszego Banku przy ul. Kamionka 27 w Brodnicy odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i interesantów przebywających w obiektach.

Ćwiczenia, których celem było sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, a także znajomości wśród pracowników Banku procedur zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia lub zdrowia, odbyły się pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Pracownicy z chwilą ogłoszenia alarmu przystąpili do realizacji procedury ewakuacji. Po usłyszeniu alarmu wszyscy opuścili budynki Centrali Banku wyjściami awaryjnymi.

Ewakuacja, w której uczestniczyło 75 osób przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń, potwierdzając nie tylko trafność przyjętych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy rozwiązań na wypadek powstania różnego typu zagrożeń, ale również ich znajomość i umiejętność zastosowania przez pracowników Banku.