Menu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane powszechnie jako RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy kładą także nacisk na nadanie szerszych praw osobom fizycznym w zakresie ochrony ich danych osobowych, wprowadzają większą transparentność i ułatwiają obywatelom kontrolę ich przepływu i wykorzystania.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy przetwarza Państwa dane w zależności od zakresu współpracy, m.in. przy zawarciu umowy, prowadzeniu rachunku bankowego, jak również w celu bezpiecznej realizacji dyspozycji i informowania Państwa o nowych produktach czy usługach wprowadzanych do oferty Banku.

Ochrona danych osobowych i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom są dla nas priorytetem. W związku z tym, na naszej stronie internetowej www.bsbrodnica.pl/ogolne/rodo przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Z opracowania dowiecie się Państwo m.in.:

-        jakie dane i w jakim celu przetwarzamy,

-        kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Banku,

-        jakim podmiotom dane mogą być udostępnione,

-        jakie są Państwa prawa,

-        jakie są obowiązki Banku,

-        w jaki sposób możecie Państwo zarządzać swoimi zgodami marketingowymi.

W załączeniu przekazujemy również podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK).

W przypadku pytań związanych z przedstawionymi informacjami, zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami dowolnej placówki BS Brodnica. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i  wyjaśnią wszystkie wątpliwości.