Menu

Uroczystość zakończenia pracy zawodowej i nadania tytułu honorowego prezesa BS Brodnica Panu Józefowi Miturze

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Brodnickim Domu Kultury odbyła się uroczystość zakończenia pracy zawodowej oraz nadania tytułu honorowego prezesa Banku Spółdzielczego w Brodnicy Panu Józefowi Miturze.

Na zaproszenie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy przybyło wielu znamienitych gości, w tym m.in. reprezentanci Narodowego Banku Polskiego, Banku BPS, Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, przedstawiciele samorządów, zaprzyjaźnione z brodnickim Bankiem banki spółdzielcze oraz jego udziałowcy i klienci.

Podczas uroczystości wyświetlono film pt. „Bank Spółdzielczy w Brodnicy wczoraj a dziś”, przedstawiający historię Banku opowiedzianą słowami jego Prezesa. W krótkim wystąpieniu wiceprezesa Zarządu Banku Pana Sebastiana Urbańskiego zaprezentowane zostały zmiany, jakie zaszły w BS Brodnica w ostatnich latach, a których efektem było uzyskanie statusu banku samodzielnego. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było wygłoszenie laudacji przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy Pana Marka Pesty, po której nastąpiło oficjalne nadanie tytułu honorowego prezesa Banku Spółdzielczego w Brodnicy Panu Józefowi Miturze, jak również uroczyste przekazanie sztandaru Banku Panu Aleksandrowi Mikołajczakowi, pełniącemu od 1 kwietnia br. funkcję prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

W trakcie uroczystości miało miejsce również wyróżnienie przez Krajową Radę Spółdzielczą Pana Prezesa Józefa Mitury tytułem Lidera Spółdzielczości Polskiej. Pamiątkową statuetkę przyznawaną przedstawicielom ruchu spółdzielczego, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do jego rozwoju, wręczył laureatowi prezes KRS Pan Mieczysław Grodzki.

W licznych wystąpieniach, podziękowaniach i gratulacjach wielokrotnie podkreślano, że pozycja Banku Spółdzielczego w Brodnicy to wynik pracy i zaangażowania świetnie dobranej i odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowników oraz odważnych, aczkolwiek przemyślanych decyzji, zarządzającego Bankiem przez 33 lata Prezesa Józefa Mitury.

Uroczystość swoim występem uświetniła Pani Alicja Majewska, która zaśpiewała przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza i kwartetu smyczkowego.

Laudacja