Menu

31 marca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, podczas którego przedstawione i podsumowane zostały wyniki działalności Banku za 2016 rok. Zebranie Przedstawicieli - najwyższy organ Banku, zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło również absolutorium wszystkim Członkom Zarządu  i podjęło szereg uchwał, w tym uchwałę o podziale nadwyżki finansowej oraz uchwałę o kierunkach  działalności  gospodarczo-finansowej Banku na 2017 rok.

Tegoroczne, wyjątkowe, odbywające się w jubileuszowym roku 155-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy obrady, zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele instytucji państwowych i branżowych, władz samorządowych, w tym m.in.: dr Jerzy Jankowski - przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Eugeniusz Laszkiewicz - były prezes Zarządu KZBS, Ryszard Bober - przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Boiński - starosta brodnicki, burmistrz Brodnicy - Jarosław Radacz. W spotkaniu bilansującym ubiegłoroczne dokonania, udział wzięli także licznie przybyli wójtowie gmin powiatu brodnickiego oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych.

Podczas dyskusji dr Jerzy Jankowski zwrócił uwagę na charakter przemian organizacyjnych w BS Brodnica, w wymiarze nie tylko krajowym ale i europejskim, o wyjątkowości tego banku. Z kolei Eugeniusz Laszkiewicz zaakcentował osobiste dokonania Józefa Mitury, jako prezesa, jako twórcy nowoczesnej instytucji finansowej opartej o tradycję. W trakcie dyskusji wyrażono słowa uznania dla Zarządu za dobre wyniki w zakresie działalności bankowej i pracowników za ich profesjonalizm.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.