Menu

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu wczorajszym, tj. 01 sierpnia 2017 r. podczas 365. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy działalności poza zrzeszeniem.

Wydając pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie złożonego przez BS w Brodnicy wniosku, KNF uznała BS w Brodnicy za należycie przygotowany organizacyjnie do prowadzenia działalności jako bank niezrzeszony.

Pod względem skali prowadzonej działalności mierzonej sumą bilansową BS w Brodnicy jest trzecim największym bankiem spółdzielczym spośród 555 działających na datę wydania decyzji.