Menu

Zmiany w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych od 1 października 2021 r.Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2021 r. zmianie ulegnie „Regulamin rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych”.

Zmiany związane są z dostosowaniem zapisów Regulaminu do wymogów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe i dotyczą wyłącznie zasad funkcjonowania rachunku VAT. W załączeniu przekazujemy wykaz zmian w Regulaminie wraz z podstawą prawną, uzasadnieniem zmian oraz opisem przysługujących Państwu praw. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego Banku, którzy odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wykaz zmian