Menu

Zmiany w tabelach oprocentowania produktów depozytowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brodnicy, na skutek kolejnej obniżki podstawowych stóp procentowych NBP z dnia 28.05.2020 r. dokonał zmian w „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych.

Jednocześnie informujemy, że tekst jednolity zmienionych Tabel oprocentowania dostępny jest na stronie www.bsbrodnica.pl oraz w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Brodnicy.