Menu

Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności dwóch rodzajów dostepu do konta poprzez Internet:
- SBI
- KBI


Dostęp SBI przeznaczony jest dla osób prywatnych, firm i instytucji, natomiast wersja KBI przeznaczona jest tylko dla firm i instytucji.


FunkcjaSBIKBI
sprawdzenie aktualnego salda

tak

tak

przegląd i wydruk historii rachunku  za  dowolny okres

tak

tak

wydruk wyciągów dziennych

tak

tak

zapis wyciągu na dysk

tak 1)

tak 1)

realizacja przelewów zwykłych, ZUS i US

tak

tak

koszyk przelewów

tak

tak

wydruk potwierdzenia realizacji przelewu

tak

tak

zlecenia stałe

tak

nie

import przelewów

tak 2)

tak 2)

baza kontrahentów

tak

tak

import kontrahentów

tak 3)

tak 3)

zakładanie lokat eBS

tak

tak

obsługa konta przez wielu użytkowników

tak

tak

nadawanie indywidualnych uprawnień
użytkownikom

nie

tak

obsługa wielu podpisów

nie

tak 4)

sposób podpisywania przelewów

hasło
+wskazanie tokena lub kod sms

karta chip
+kod PIN
lub kod z tokena VASCO

logowanie z do systemu z dowolnej
lokalizacji

tak

tak

podpisywanie zleceń z dowolnej lokalizacji

tak

nie 5)

składanie zleceń wieloetapowo - złożenie  zlecenia, późniejsze podpisanie i  przekazanie do realizacji

nie

tak

mozliwość przesłania zlecenia z późniejszą  datą realizacji

tak

tak

doładowanie telefonu Prepaid

tak

nie

1) zapis w formatach XML, liniowy lub MT940
2) import przelewów w formatach Eliksir, Telekonto, Videotel, XML lub liniowy;
przelewów ZUS w formatach XML, Płatnik, liniowy;
przelewów do US w formatach XML, Eliksir, liniowy
3) import kontrahentów w formatach XML, Telekonto lub liniowy
4) zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku
5) podpisywanie tylko z komputera, na którym jest zainstalowany czytnik kart