Menu

KONTO AKTYWNE

Konto dla osób aktywnie korzystających z rachunku
i ceniących sobie wysoki standard usług

Najważniejsze korzyści: • 0 zł* – opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
 • 0 zł** – opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty debetowej
 • 3 zł – opłata miesięczna za użytkowanie drugiej i następnych kart debetowych
 • 0 zł – opłata miesięczna za dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ( SBI )
 • 0 zł – polecenie przelewu wewnętrznego w złotych lub w walucie obcej w ramach rachunków
  prowadzonych w Banku, złożone za pośrednictwem SBI

Dodatkowe informacje:

 • usługa cash back – wypłata gotówki bez prowizji do 300 zł w sklepie podczas płatności kartą debetową
 • dobrowolne ubezpieczenie „Bezpieczna karta” dla Posiadaczy/Użytkowników kart debetowych - 2,00 zł miesięcznie
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku
 • możliwość efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi poprzez zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem SBI

* opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, jeżeli wpływ na konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniósł min. 1 500 zł. Wpływ na konto rozumiany jest jako suma wszystkich uznań konta za wyjątkiem uznań z tytułu zwrotu lokat, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów. W przypadku zamknięcia konta opłata jest pobierana proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych wpływów nie zostanie spełniony w całości. W pozostałych przypadkach opłata za prowadzenie konta wynosi 6 zł.

**opłata za użytkowanie karty wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu, za który opłata jest należna zostały zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł. W pozostałych przypadkach opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł.

Jak założyć?

Odwiedź oddział Banku