Menu

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Warunki kredytu

 • kwota kredytu do 100 000 zł
 • okres kredytowania do 144 miesięcy
 • brak prowizji za udzielenie kredytu
 • zabezpieczenie kredytua gwarancją BGK
 • RRSO 13,48%

Dla kogo

Z kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
 • domów jednorodzinnych
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Przeznaczenie kredytu

 • wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
 • ocieplenie domu oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych (koszt materiałów i robocizny)
 • dokumentacja, w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:
 • na poziomie podstawowym do 30 000 zł – gdy Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczył 100 000 zł
 • na poziomie podwyższonym do 37 000 zł – gdy przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczył:
  - 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  - 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od rodzaju nowego źródła ciepła, które zastosujesz oraz od tego jak szeroki zakres prac planujesz.

Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy do najbliżej placówki . Złóż wniosek o kredyt. Pomożemy Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyślemy w Twoim imieniu wniosek o dotację.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 13,48% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 45 000,00 zł na 72 miesiące z oprocentowaniem zmiennym 12,71% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 7,21% wg stanu na dzień 05.10.2022 r. oraz marża 5,50 p. p.). Wysokość równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 896,46 zł każda oraz ostatnia72 rata wyrównawcza wynosi 896,64 zł. Całkowity koszt kredytu 19 545,30 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 19 545,30 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 64 545,30 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest upoważnienie Banku do pobierania z Konta rat spłaty (automatyczna spłata). Kredyt możne być przeznaczony wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Informacje o programie Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl .