Kredyt gotówkowy Urodzinowy

Promocyjna oferta z okazji 160-lecia Banku!

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • prowizja za udzielenie kredytu już od 0% 
  • oprocentowanie już od 9,50%
  • gwarancja stałej raty przy okresie kredytowania do 36 miesięcy
  • kwota kredytu od 1 000 zł do 150 000 zł 
  • okres kredytowania do 120 miesięcy 
  • kredyt możesz przeznaczyć również na spłatę kredytów w innych bankach
  • RRSO tylko 12,04% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego „Urodzinowego” wynosi 12,04% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 800,00 zł na 25 miesięcy z oprocentowaniem stałym 9,50% w skali roku. Wysokość 24 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 300,87 zł każda oraz ostatnia 25 rata wyrównawcza wynosi 301,01 zł. Całkowity koszt kredytu 857,89 zł (w tym: 136,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 721,89 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 7 657,89 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wyrażenie zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (w tym na sms, e-mail, telefon, SBI) oraz wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela, odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 11.07.2022 r.