Menu

Zakłady ubezpieczeń akceptowane przez Bank


ubezpieczenia na życie (śmierć, poważne zachorowanie) 
1 CONCORDIA CAPITAL SA
2 MACIF ŻYCIE TUW
ubezpieczenia majątkowe (utrata pracy, ubezpieczenie nieruchomości)
1 TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
2 AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
3 AXA TUiR S.A.
4 BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
5 COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
6 CONCORDIA POLSKA TUW
7 STU ERGO HESTIA SA
8 TU EUROPA S.A.
9 GENERALI T.U. S.A.
10 INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
11 LINK4 TU S.A.
12 PZU SA
13 TUW TUW
14 TUZ TUW
15 UNIQA TU S.A.
16 TUiR WARTA S.A.

stan na dzień: 22.06.2015 r.

Uwaga
W przypadku przedłożenia w Banku umowy ubezpieczenia z innego niż ww. Zakładu  Ubezpieczeń, po pozytywnej weryfikacji, wymagana jest indywidualna zgoda Banku.