Menu

Lokata FUNDUSZ

Długoterminowe oszczędzanie umożliwi w przyszłości zrealizowanie planów naszych dzieci, a także zapewni ochronę przed nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Najważniejsze korzyści

 • możliwość założenia lokaty na osobę małoletnią
 • minimalna kwota comiesięcznych regularnych wpłat tylko 50 zł
 • maksymalna kwota wpłat w miesiącu nawet do 500 zł
 • oprocentowanie zmienne uzależnione od okresu i kwoty lokaty,
 • okres trwania lokaty 5 lat, 10 lat lub 15 lat
 • kapitalizacja odsetek co 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

 • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
 • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
 • W okresie umownym nie można dokonywać wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty.
 • W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego , Bank wypłaca odsetki w wysokości 0,20%.
 • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Jak założyć?

Odwiedź oddział Banku

Oprocentowanie Pokaż