Menu

Lokata FUNDUSZ

Długoterminowe oszczędzanie umożliwi w przyszłości zrealizowanie planów naszych dzieci, a także zapewni ochronę przed nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami

Najważniejsze korzyści:

  • możliwość założenia lokaty na osobę małoletnią
  • minimalna kwota comiesięcznych regularnych wpłat tylko 50 zł
  • maksymalna kwota wpłat w miesiącu nawet do 500 zł
  • oprocentowanie zmienne uzależnione od okresu i kwoty lokaty
  • okres trwania lokaty 5 lat, 10 lat lub 15 lat
  • kapitalizacja odsetek co 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

  • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
  • W okresie umownym nie można dokonywać wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
  • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Jak założyć?

Odwiedź oddział Banku

Oprocentowanie Pokaż