Menu

Czeki zagraniczne

Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz inkaso czeków - przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków wystawianych przez banki zagraniczne w walutach wymienialnych i w walucie polskiej oraz banki krajowe w walutach wymienialnych.