Menu

eKantor BS

Kantor wymiany walut online.
Wymieniaj walutę przez internet. Szybko, bezpiecznie i bez opłat.

Szybko

Platforma walutowa e-Kantor BS jest nowoczesną usługą umożliwiającą Klientom naszego Banku dokonywanie poprzez bankowość elektroniczną natychmiastowych transakcji wymiany walut po konkurencyjnym kursie

Wygodnie i bezpiecznie

Operacje na platformie dają możliwość wygodnego i szybkiego zakupu lub sprzedaży wybranej waluty (spośród czterech walut, tj. EUR, USD, GBP lub SEK) dokonywanego w trybie on-line.

Każdorazowo Klient może dokonać transakcji automatycznie, zaraz po akceptacji aktualnego kursu walut, jak również poprzez złożenie tzw. zlecenia Order, tj. dyspozycji kupna/sprzedaży waluty w przyszłości, po określonej przez siebie cenie. - W tym przypadku transakcja zostanie zrealizowana wtedy, kiedy określona przez Klienta cena osiągnie wskazany przez niego kurs realizacji (także w momencie, kiedy użytkownik nie będzie zalogowany do systemu).

Warunkiem pomyślnej realizacji transakcji kupna/sprzedaży waluty jest posiadanie przez Klienta na rachunkach środków niezbędnych do jej pokrycia, co jest każdorazowo automatycznie weryfikowane przez system.

Bez opłat

Platforma e-Kantor BS jest usługą zupełnie bezpłatną. Zarówno za uruchomienie czy korzystanie z tej usługi, jak i zawierane za jej pośrednictwem transakcje nie są naliczane czy pobierane od Klienta żadne dodatkowe opłaty i prowizje.

Zalety i funkcjonalności eKantor BSmożliwość korzystania z platformy przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniuszybka wymiana waluty on-line (natychmiastowe rozliczenie zawartej transakcji w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30)


wygoda - wymiana w dowolnym miejscu i czasie korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera


0zł za wymianę walut oraz uruchomienie i korzystanie z platformy


dostęp do aktualnych i atrakcyjnych kursów dla czterech walut tj. EUR, USD, GBP oraz SEK


transakcje kupna/sprzedaży walut możliwe już od równowartości 100 zł


intuicyjny serwis transakcyjny

zlecenie Order (tzw. zlecenie z limitem ceny) - możliwość ustawienia zlecenia automatycznego zrealizowania transakcji z datą przyszłą tzn. w momencie, gdy kurs waluty osiągnie wskazaną przez Ciebie wartość


generowanie potwierdzenia wykonania transakcji


bezpieczeństwo Twoich pieniędzy na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Brodnicy gwarantuje Bankowy Fundusz GwarancyjnyAby skorzystać z platformy eKantor BS należy:

  1. Posiadać rachunek bieżący w PLN
  2. Posiadać rachunek bieżący w co najmniej jednej walucie obcej (EUR, USD, GBP lub SEK)
  3. Posiadać dostęp do bankowości internetowej
  4. Podpisać umowę