Lokata Standard
okres umowny oprocentowanie stałe
1 miesiąc 1,15%
2 miesiące 1,20%
3 miesiące 1,55%
4 miesiące 1,35%
5 miesięcy 1,35%
6 miesięcy 1,40%
12 miesięcy 1,50%

okres umowny Oprocentowanie stałe
USD EUR GBP
1 miesiąc 0,10 % 0,10 % 0,15 %
okres umowny Oprocentowanie zmienne
USD EUR GBP
1 miesiąc 0,10 % 0,10 % 0,15 %
3 miesiące 0,30 % 0,10 % 0,20 %
6 miesięcy 0,50 % 0,10 % 0,35 %
12 miesięcy 0,60 % 0,10 % 0,45 %