Lokata TRANSFER o zmienym oprocentowaniu
okres umowny od 200,00 zł do
9 999,99 zł
od 10 000,00 zł do 49 999,99 zł od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł od 100 000,00 zł
12 miesięcy 1,70% 1,72% 1,80% 1,85%