Lokata o oprocentowaniu zmiennym zależnym od stopy redyskonta weksli
okres umowny okres odsetkowy rd weksli* plus p.p. oprocentowanie
18 miesięczne po 18 miesiącach 1,75% 0,6 2,35%

* stopa redyskonta weksli NBP obowiązuje od dnia 05.03.2015 r.