Lp.Typ rachunkuOprocentowanie
1

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Brak minimalnej kwoty do wpłaty. Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego

oprocentowanie zmienne

1.1

Pol-Konto, Pol-Konto Junior, Student, Senior *

0,44%

1.2

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach Pakietów **

0,00%

1.3

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy **

0,00%

2

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie
Minimalna kwota do wpłaty 20 zł. Saldo po wypłacie nie może być niższe niż 20zł.Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego

oprocentowanie zmienne
0,20%


*   Rachunki otwarte do dnia 05.05.2013 r.
** Rachunki otwarte od dnia 06.05.2013r.