Menu

Bankomaty

Zapraszamy do korzystania z naszych bankomatów. Klienci naszego banku mogą pobierać pieniądze bez prowizji w naszych bankomatach a także w około 5000 innych, należących do banków spółdzielczych i banków zrzeszających :

  • BPS,
  • SGB,
  • Bank Zachodni WBK
Wyszukiwarka placówek i bankomatów.

Nasze bankomaty umożliwiają zasilenie stanu konta telefonów typu pre-paid (Orange, Simplus, Tak-Tak).

Zaimplementowana jest równiez usługa DCC *. W przypadku skorzystania z usługi DCC udostępnianej w bankomatach Banku Spółdzielczego w Brodnicy kwota transakcji zostanie przeliczona na walutę karty według kursu stosowanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Aktualna tabela kursów walut dostępna jest na stronie internetowej www.bzwbk.pl.

Przed autoryzacją takiej transakcji zostanie Klientowi zaprezentowana kwota transakcji w walucie karty i zastosowany do wymiany kurs walutowy.

Za przeliczenie kwoty transakcji Bank Spółdzielczy w Brodnicy nie pobiera dodatkowych opłat/prowizji.


* Usługa DCC (ang. "Dynamic Currency Conversion") - to usługa udostępniania przez punkty handlowo-usługowe lub wybrane bankomaty, umożliwiająca rozliczenie transakcji kartowej w walucie karty (rachunku). Dzięki usłudze DCC Klient zawsze zna dokładną kwotę obciążenia swojego rachunku.