Menu

Stawki referencyjne oprocentowania:
(stawki podane są w skali rocznej)

 1. Stawki WIBOR, WIBID, EURIBOR:
  1. okres obowiązywania: 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
   Termin WIBOR WIBID EURIBOR
   1W 1,55% 1,35% -
   1M 1,64% 1,44% -
   3M 1,72% 1,52% -0,32%
   6M 1,79% 1,59% -
   12M 1,87% 1,67% -
   Stawki WIBOR, WIBID i EURIBOR ustalane są jako średnie arytmetyczne kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres ich obowiązywania.
   Termin WIBID
   1M 1,44%
   Stawka WIBID 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
   Termin WIBID
   1M 1,44%
   Stawka WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
  2. okres obowiązywania: 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.
   Termin WIBOR
   3M 1,72%
   Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres jej obowiązywania.
  3. okres obowiązywania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
   Termin WIBOR
   12M 1,85%
   Stawka WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu od 01 października do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres jej obowiązywania.
 2. Stopa referencyjna Banku:
  okres obowiązywania: 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.
  stopa referencyjna Banku
  2,72%
  Stopa referencyjna Banku ustalana jest jako wyższa z wartości:
   • średniej arytmetycznej notowań stawki WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania powiększoną o 1 p.p, lub
   • średniego nominalnego oprocentowania depozytów terminowych, lokat oraz pożyczek zaciągniętych na finansowanie działalności kredytowej Banku, określanego jako średni koszt pozyskania środków pieniężnych, ustalanego dla umów trwających na ostatni dzień z dwóch pierwszych miesięcy każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania

  średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 3M z okresu od 21.09.2018 r. do 30.09.2018 r. wynosiła 1,72 %, natomiast średni koszt pozyskania środków pieniężnych ustalany z dni 31.07.2018 r. i  31.08.2018 r. wynosił 1,69%