Menu

Stawki referencyjne oprocentowania:
(stawki podane są w skali rocznej)

 1. Stawki WIBOR, WIBID, EURIBOR:
  1. okres obowiązywania: 01.10.2017 r. – 30.10.2017 r.
   Termin WIBOR WIBID EURIBOR
   1W 1,60% 1,41% -
   1M 1,66% 1,46% -
   3M 1,73% 1,53% -0,33%
   6M 1,81% 1,61% -
   12M 1,85% 1,65% -
   Stawki WIBOR, WIBID i EURIBOR ustalane są jako średnie arytmetyczne kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres ich obowiązywania.
   Termin WIBID
   1M 1,46%
   Stawka WIBID 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań ze wszystkich dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
   Termin WIBID
   1M 1,46%
   Stawka WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
  2. okres obowiązywania: 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.
   Termin WIBOR
   3M 1,73%
   Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres jej obowiązywania.
  3. okres obowiązywania: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
   Termin WIBOR
   12M 1,84%
   Stawka WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z okresu od 01 października do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres jej obowiązywania.
 2. Stopa referencyjna Banku:
  okres obowiązywania: 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.
  stopa referencyjna Banku
  2,73 %
  Stopa referencyjna Banku ustalana jest jako wyższa z wartości:
   • średniej arytmetycznej notowań stawki WIBOR 3M z okresu ostatnich 10 dni kalendarzowych miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania powiększoną o 1 p.p, lub
   • średniego nominalnego oprocentowania depozytów terminowych, lokat oraz pożyczek zaciągniętych na finansowanie działalności kredytowej Banku, określanego jako średni koszt pozyskania środków pieniężnych, ustalanego dla umów trwających na ostatni dzień z dwóch pierwszych miesięcy każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania

  średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 3M z okresu od 21.06.2017 r. do 30.09.2017 r. wynosiła 1,73 %, natomiast średni koszt pozyskania środków pieniężnych ustalany z dni 30.07.2017 r. i  31.08.2017 r. wynosił 1,70%