Menu

Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi:

  • dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14 % w stosunku rocznym
  • dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, tj.10% w stosunku rocznym

Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP lub stopy referencyjnej NBP.

Archiwalne stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego Pokaż