Menu

Stopy procentowe NBP

stopa referencyjna NBP

1,50%

w skali rocznej

stopa lombardowa

2,50%

w skali rocznej

stopa redyskonta weksli

1,75%

w skali rocznej;

obowiązują od 05 marca 2015r.